The Lupus Initiative

Tiếng Việt

Lupus Initiative® chuyên cung cấp các tài nguyên giáo dục cho những người mắc bệnh lupus và những người hỗ trợ. Chúng tôi khuyến khích quý vị tìm hiểu các tài nguyên này được thiết kế riêng cho những người mắc bệnh lupus.

Bảng Thông Tin Bệnh Lupus

Công Cụ Hội Thoại Bác Sĩ Bệnh Nhân

Giáo Dục Về Bệnh Lupus Vô Cùng Quan Trọng

Mang Thai & Bệnh Thấp Khớp